Werkgevers nog steeds achter pensioenakkoord

Gepubliceerd op .

Een grote meerderheid van de werkgevers is onverminderd positief over de kern van de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord.

Het stabiel maken van de pensioenpremie, het mee-ademen van de pensioenleeftijd met de levensverwachting en het aanpassen van de pensioenuitkomst aan de ontwikkelingen op de financiële markten, wordt door de werkgevers als positief ervaren, blijkt uit een peiling van adviesbureau PwC onder 80 grote Nederlandse werkgevers.

Opmerkelijk noemt PwC het dat de ondervraagde werkgevers niet van plan zijn alle elementen ook door te voeren in hun eigen pensioenregeling.


 

Kantonrechter: Niet meer oproepen is opzegging

Gepubliceerd op .

Een werkgever die een oproepkracht per brief laat weten geen gebruik meer te zullen maken van haar diensten, zegt daarmee onregelmatig op. Het oproepcontract is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatiegericht en geldt voor onbepaalde tijd.

De situatie
Een kinderleidster werkt als oproepkracht. Ze heeft sinds juli 2009 een oproepovereenkomst waarin  is geregeld dat de werkgever de werkneemster moet oproepen bij ziekte, vakantie, verlof e.d. van de kinderleidsters. De werkneemster moet aan de oproepen gehoor geven en de afgesproken ingeroosterde dagen zijn definitief. In de oproepovereenkomst is geen einddatum opgenomen.
In een brief van 11 december 2009 schrijft de werkgever dat het bedrijf geen gebruik meer zal maken van haar diensten en haar daarom niet meer zal oproepen.
De cao Kinderopvang is van toepassing en in de oproepovereenkomst is een opzegtermijn van 1 maand voor de werkneemster opgenomen.

Het Nieuwe Werken: denk aan de volgende randvoorwaarden

Gepubliceerd op .

Heeft u met uw werknemers die thuis werken goede afspraken gemaakt? Heeft u een schriftelijke overeenkomst met deze werknemers gesloten, waarin u hun rechten en plichten en die van u heeft vastgelegd? Zo ja, dan loopt u minder kans op arbeidsconflicten met zowel de thuiswerkers als met de werknemers op de werkvloer, bijvoorbeeld over de vrijheden, die collega thuiswerkers zich veroorloven.

Atrium in Gorinchem zeer tevreden over training!

Gepubliceerd op .

Atrium (http://www.zpg.nl/) heeft de incompany training Persoonlijke Presentatie en Effectiviteit afgenomen. Een traject van totaal 4 trainingen verdeeld over enkele maanden. De medewerkers en Directie reageren enthousiast.

Loondoorbetaling verkorten kleine werkgevers

Gepubliceerd op .

Minister Kamp van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geantwoord dat hij geen heil ziet in het voorstel van de SP om de loondoorbetalingplicht voor kleine werkgevers te verkorten. Zodra de kleine werkgever een kortere loondoorbetalingsverplichting zou hebben, zou de prikkel verdwijnen, aldus Kamp. Ook vindt de minister dat kleine werkgevers zich kunnen herverzekeren tegen loonkosten bij ziekte. Hij heeft aangekondigd te willen laten uitzoeken of voor kleine werkgevers alle WGA-lasten op sectoraal niveau kunnen worden gedifferentieerd.

Onderzoek naar beperking in dienst nemen van Roemenen en Bulgaren

Gepubliceerd op .

De Europese Commissie gaat onderzoeken of de plannen van minister Kamp - om het in dienst nemen van Roemenen en Bulgaren te beperken –stroken met Europese regelgeving. Kamp wil dat de werkzaamheden die nu door Bulgaren en Roemenen worden uitgevoerd door werkloze Nederlanders of werknemers uit andere Europese lidstaten worden gedaan. Seizoensarbeiders uit deze landen zouden daarom vanaf 1 juli alleen nog bij hoge uitzondering in aanmerking kunnen komen voor een werkvergunning in ons land. 'Maar bedrijven komen hierdoor in de knel bij hun personeelsvoorziening’, schreven MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland al eerder in een brief aan de minister. Ook hebben de werkgeversorganisaties in het Europees Economisch en Sociaal Comité bij eurocommissaris voor Werkgelegenheid Andor erop aangedrongen snel met een standpunt te komen. De maatregel van Kamp is volgens de organisaties in strijd met de toetredingsverdragen van Bulgarije en Roemenië, waar in staat dat werkvergunningen alleen zijn toegestaan als de nationale arbeidsmarkt ernstig verstoord is. Dat lijkt hier niet het geval te zijn.