De uniformering van het loonbegrip, om loonstrookjes te versimpelen en een einde te maken aan verschillende loonbegrippen, wordt uitgesteld tot 1 januari 2013. MKB-Nederland ziet het positief in: ‘zo is er meer tijd voor staatssecretaris Weekers om zich te herbezinnen op de inhoud van de onduidelijke voorstellen’. Het uniformeren blijkt een ingewikkeld en ondoorzichtig proces. Zo wil Weekers de inkomensafhankelijke bijdrage van de Zorgverzekeringswet vervangen door een werkgeverspremie. De werkgeversorganisaties zijn het er niet mee eens dat de verantwoordelijkheid om de premie te betalen hierdoor bij de werkgever komt te liggen. Omdat over de werkgeverspremie geen loonbelasting kan worden geheven, loopt de schatkist € 6,7 mld. mis. De 25 maatregelen die Weekers heeft aangekondigd ter compensatie zijn onvoldoende uitgewerkt en maken niet duidelijk wat de compenserende maatregelen voor de koopkracht van burgers betekenen. De werkgeversorganisaties stellen een alternatieve regel voor waarbij het brutoloon met de inkomensafhankelijke premie Zvw verhoogd wordt. Herstelmaatregelen zijn dan niet nodig.