Minister Kamp van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geantwoord dat hij geen heil ziet in het voorstel van de SP om de loondoorbetalingplicht voor kleine werkgevers te verkorten. Zodra de kleine werkgever een kortere loondoorbetalingsverplichting zou hebben, zou de prikkel verdwijnen, aldus Kamp. Ook vindt de minister dat kleine werkgevers zich kunnen herverzekeren tegen loonkosten bij ziekte. Hij heeft aangekondigd te willen laten uitzoeken of voor kleine werkgevers alle WGA-lasten op sectoraal niveau kunnen worden gedifferentieerd.