Inspelen op ontwikkelingen

Gepubliceerd op .

Afgelopen week was Petra de Bruijn in het nieuws met haar visie op ontwikkelingen van CAO's.

Wet Werk en Zekerheid: ontslagrecht per 1 juli 2015

Gepubliceerd op .

Ook binnen het ontslagrecht zal met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 een omvangrijke verandering plaatsvinden. In navolgende kunt u lezen wat deze veranderingen concreet gaan betekenen.

Huidige situatie
Het huidig ontslagrecht kent de mogelijkheid voor de werkgever om bij eenzelfde ontslaggrond te kiezen of hij een werknemer ontslaat via de kantonrechter of via het UWV. Dat maakt het stelsel volgens het kabinet niet alleen complex, maar leidt ook tot ongelijke behandeling in soortgelijke gevallen. In de praktijk blijkt dat werknemers met een zwakkere arbeidspositie vaker worden ontslagen via de goedkopere UWV-route en daardoor minder vaak een ontslagvergoeding krijgen. Een tweede tekortkoming betreft volgens het kabinet de leeftijdsafhankelijkheid van ontslagvergoedingen. Werkgevers zijn daardoor soms terughoudend een nieuwe (oudere) werknemer in dienst te nemen. Tevens voert het kabinet aan dat de ontslagkosten voor werkgevers hoog zijn, de procedures in sommige gevallen te lang en worden de huidige ontslagvergoedingen onvoldoende productief ingezet voor het vinden van nieuw werk.


Ontslagrecht per 1 juli 2015
Het uitgangspunt is en blijft een ontslag dat gebaseerd dient te zijn op een redelijke grond, waarbij de ontslaggronden ongewijzigd blijven. De Wet Werk en Zekerheid maakt echter een eind aan de mogelijkheid tot willekeur van het huidige duale recht. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na langdurige arbeidsongeschiktheid gaan voortaan via het UWV, ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. Het uitgangspunt in de behandeling via het UWV zal een termijn van vier weken worden, de behandeling van het verzoekschrift bij de kantonrechter zal binnen vier weken na indiening aanvangen.

Daarbij krijgt in beginsel iedereen met een dienstverband dat ten minste twee jaar heeft bestaan recht op een transitievergoeding, die onafhankelijk is van de leeftijd van de werknemer en die ingezet kan worden voor van-werk-naar-werk trajecten.

Ter illustratie is onderstaand een vereenvoudigde weergave van het oude naar het nieuwe ontslagrecht afgebeeld:

 

Onderhandelaarsakkoord cao Jeugdzorg

Gepubliceerd op .

Na een jaar onderhandelen is er een nieuwe cao Jeugdzorg met een looptijd van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015. De lonen worden met 2% verhoogd op 1 oktober 2014. Medewerkers ontvangen ook een eenmalige uitkering van 0,5 %.Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de toeslagen.  Lees meer...

5 KEER ONTSLAG WEGENS ZIEKTE

Gepubliceerd op .


De ene ziekmelding is de andere niet. Regelmatig willen werkgevers af van werknemers die zich volgens hen onterecht ziek melden. Maar mag dit ook? Arbo zet 5 interessante ontslagzaken wegens ziekte op een rij.


1. Een werknemer meldt zich ziek wegens griep. De werkgever constateert vervolgens dat de werknemer bezig is om thuis verhuisdozen in te pakken. In de ogen van de werkgever is er sprake van een onterechte ziekmelding. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Maar volgens de rechter is het niet aan de werkgever om te bepalen hoe een zieke werknemer zijn tijd besteedt. Bij twijfel aan de ziekte, had de werkgever de arbodienst moeten inschakelen. Lees meer....

Op vakantie ondanks geweigerd verlof geen reden voor ontslag

Gepubliceerd op .

Een werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen, omdat hij toch op vakantie ging terwijl het aangevraagde verlof door de werkgever was geweigerd, wordt door Hof Den Bosch in het ongelijk gesteld. De voorziening van de werknemer om weer aan het werk te gaan en loon te krijgen betaald wordt gehonoreerd.  Meer over op vakantie zonder ontslag..

Ook verlof voor vader als moeder overlijdt

Gepubliceerd op .

Voortaan krijgt de vader van een kind het bevallingsverlof van de moeder als zij overlijdt bij de geboorte van hun kind. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher. Verder heeft het kabinet besloten dat iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt voortaan ook recht heeft op zorgverlof. Het extra zorg- en vaderverlof komt bovenop de maatregelen voor het gemakkelijker maken van het opnemen van verlof. Deze voorstellen liggen al bij de Tweede Kamer.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/04/17/ook-verlof-voor-vader-als-moeder-overlijdt.html