De Europese Commissie gaat onderzoeken of de plannen van minister Kamp - om het in dienst nemen van Roemenen en Bulgaren te beperken –stroken met Europese regelgeving. Kamp wil dat de werkzaamheden die nu door Bulgaren en Roemenen worden uitgevoerd door werkloze Nederlanders of werknemers uit andere Europese lidstaten worden gedaan. Seizoensarbeiders uit deze landen zouden daarom vanaf 1 juli alleen nog bij hoge uitzondering in aanmerking kunnen komen voor een werkvergunning in ons land. 'Maar bedrijven komen hierdoor in de knel bij hun personeelsvoorziening’, schreven MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland al eerder in een brief aan de minister. Ook hebben de werkgeversorganisaties in het Europees Economisch en Sociaal Comité bij eurocommissaris voor Werkgelegenheid Andor erop aangedrongen snel met een standpunt te komen. De maatregel van Kamp is volgens de organisaties in strijd met de toetredingsverdragen van Bulgarije en Roemenië, waar in staat dat werkvergunningen alleen zijn toegestaan als de nationale arbeidsmarkt ernstig verstoord is. Dat lijkt hier niet het geval te zijn.