Uitbreiding van het zwangerschapsverlof met 2 weken kost €117 mln. extra, met 4 weken zelfs €322 mln. Dat blijkt uit het onderzoek dat minister Donner van Sociale Zaken heeft laten uitvoeren naar de kosten en baten van een langer zwangerschapsverlof. Deze kosten worden vooral gedragen door werkgevers. Langer verlof heeft slechts beperkte effecten op het ziekteverzuim en de gezondheid van moeder en kind. Het Europees Parlement zal dit najaar over een verlenging van het zwangerschapsverlof stemmen. Nederland is hiertegen. Minister Donner ziet meer in een flexibeler ouderschapsverlof en betere mogelijkheden om werk en privéleven goed te combineren.