Als we het banenverlies van de economische crisis (geschat op enkele honderdduizenden) willen goedmaken, zijn sterke loonstijgingen het verkeerde medicijn. Hiermee reageren werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW op de uitspraken van FNV-voorzitter Van der Kolk in zijn weblog. De bonden kiezen hier opnieuw voor loon boven werk.

Looneisen behoren tot het standaardrepertoire van vakbonden zodra de bladeren beginnen te vallen. De bonden verwachten dat fors hogere lonen het vertrouwen van de burger zullen bevorderen, die dan weer geld gaat uitgeven.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van menig dat het structureel gezond maken van de economie en bedrijven tot een beter klimaat voor banengroei leidt. Dat is de beste remedie om het vertrouwen van mensen te vergroten. Werkloosheid en banenverlies, daar zit niemand op te wachten.