Het beperken van het opsparen van de wettelijke vakantiedagen door werknemers, moet volgens de werkgeversorganisaties kostenneutraal zijn. Daarmee reageren MKB-Nederland en VNO-NCW op het besluit van de ministerraad om de verjaringstermijn voor vakantiedagen te beperken. Het niet opnemen van vakanties heeft volgens het ministerie van Sociale Zaken verband met ziektes bij werknemers. Lees meer...