Een werkgever die eenzijdig een regeling voor het toekennen van extra verlofdagen voor oudere werknemers heeft afgeschaft, is door het Gerechtshof in Arnhem in het gelijk gesteld. Het arrest voedt de discussie over het bestaansrecht van seniorenregelingen.
Nadat het bedrijf alle regelingen voor extra vrije dagen op grond van leeftijd of lengte van het dienstverband ineens van tafel veegde, stapten de werknemers naar de rechter. Zij voerden aan dat de werkgever met het afschaffen van de seniorenregelingen de arbeidsovereenkomst zonder goede grond eenzijdig wijzigt. De extra vrije dagen voor oudere werknemers maakt volgens hen deel uit van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, wat een objectieve rechtvaardiging zou zijn voor het onderscheid naar leeftijd.
Het Arnhemse Hof wijst dit argumenten echter af.  De rechter wijst erop dat de seniorenregelingen geen aantoonbaar deel van uitmaken van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, want de regeling over de extra verlofdagen is in een ander cluster van de cao opgenomen dan waarin leeftijdsbewust personeelsbeleid is opgenomen. Bovendien, zo stelt de rechter, mag een werkgever een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen; ‘omdat de arbeidsovereenkomst niet alleen wordt beheerst door overeengekomen arbeidsvoorwaarden, maar ook deel uitmaakt van een organisatie die zich voortdurend moet aanpassen aan maatschappelijke, economische en juridische ontwikkelingen; 
Het arrest voedt de discussie over het bestaansrecht van het toekennen extra verlofdagen aan oudere werknemers. Tegenstanders zeggen dat dit in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Zij krijgen nu bijval van het Arnhemse Hof.