Het poldermodel komt onder druk te staan door 'organizen', een nieuwe tactiek van de vakbonden. VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat constructief overleg op centraal niveau hierdoor ernstig wordt belemmerd. Want in plaats van een beter contact met de achterban lijkt de tactiek vooral te worden gebruikt voor 'guerrilla-acties' van kleine, radicale groepen die veel aandacht trekken en druk zetten op de vakcentrale zelf.  Lees meer.....