De werkgeversorganisaties zijn blij met de conclusie van de Taskforce dat een cultuuromslag op het gebied van deeltijdwerken nodig is. Wel wijzen ze de aanbevelingen van de Taskforce af om wettelijke randvoorwaarden hiervoor te scheppen. Lees meer..