MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland zijn verheugd over het nationaal akkoord dat zij met kabinet en vakbonden hebben gesloten.

De gezamenlijke aanpak moet de Nederlandse economie door het slechte economische tij heen helpen. Het akkoord zorgt voor maatschappelijke en politieke stabiliteit en levert zo een bijdrage aan vertrouwensherstel.

Lees meer hierover op de site van MKB......