Kleine banen - MKB-Nederland heeft dankzij intensieve lobby resultaat geboekt. Staatssecretaris De Jager heeft beloofd om maatregelen te treffen tegen de enorme werkgeverslasten bij kleine banen. Er is sprake van een kleine baan als de werknemer jonger is dan 23 jaar en onder de voor die leeftijd bepaalde loongrens verdient.
Het kabinet wil voor deze banen onder andere de werknemersverzekeringen afschaffen en de loonheffing terug naar nul procent brengen. De loonkosten zullen daardoor al in 2010 vijftien procent minder zijn. MKB-Nederland is zeer tevreden met de plannen en bepleit dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel snel aanneemt.

Lees meer hierover op MKB Nederland