De sociale partners in de Stichting van de Arbeid zijn teleurgesteld over het verdeelde advies van de commissie-Don, ook wel de commissie Parameters. De nieuwe criteria voor de pensioenfondsen die de commissie voorstelt, zijn gebaseerd op een wankele wetenschappelijke basis en zijn niet realistisch. Een ‘second opinion’ is daarom hard nodig, stellen de sociale partners in een reactie op het rapport.

Lees meer hierover op de site van MKB Nederland....