Als je Nederlanders vraagt wat ze het belangrijkste thema vinden voor later dan is dat 'In de eigen woning blijven wonen'. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Stichting Pensioenkijker.nl is uitgevoerd.
Pensioenkijker.nl wil mensen laten nadenken over hun pensioen. Pensioen is voor velen iets abstracts. Daarom onderzocht Pensioenkijker.nl welke zaken voor mensen nu écht belangrijk zijn als ze nadenken over later. 74% van de 462 ondervraagden geeft aan dat thuis blijven wonen voor hen belangrijk is. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Zelfs van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 18-35 geeft 38% aan dat zij dit belangrijk vinden. Ook de thema’s gezondheid en uitstapjes, hobby’s en reizen scoren hoog.

Opvallend is dat slechts een beperkt aantal mensen een beeld heeft van de kosten die samenhangen met het ouder worden. Zo geeft slechts 28% van de ondervraagden aan een idee te hebben van de kosten die gemoeid zijn met het in de eigen woning blijven wonen na pensionering. Blijkbaar vindt men dit wel belangrijk, maar is het nog niet gelukt om concreet een beeld te krijgen van wat er voor nodig is om dit ook te realiseren. Ruim een kwart van de ondervraagden (26%) geeft aan nu bereid te zijn geld opzij te zetten om straks hun wens om zo lang mogelijk in de eigen woning te blijven wonen te laten uitkomen.

Pensioenkijker.nl gebruikt de resultaten uit het onderzoek om eind 2009 haar site uit te breiden. De uitbreiding betreft informatie die mensen helpt om een beter beeld te krijgen bij het inrichten van hun leven na pensionering en wat dat dan kost. Kijk voor meer informatie op www.pensioenkijker.nl.


over Stichting Pensioenkijker.nl
Aan de Stichting Pensioenkijker.nl nemen de volgende organisaties deel: CNV, CNV Jongeren, Consumentenbond, CSO, E-Quality, FNV, FNV Vrouwenbond, MHP, MKB Nederland, NBVA, Nibud, Ombudsman Pensioenen, Sociale Verzekeringsbank, SPO Pensioenopleidingen, Stichting de Ombudsman, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en VNO-NCW.

Bron: Pensioenkijker.nl