De discussie over de AOW-leeftijd is hot. Als antwoord op de regeringsplannen kan de SER voor 1 oktober een unaniem alternatief aandragen. Maar het onderhandelen tussen sociale partners blijkt moeizaam. VNO-NCW leek de hoop te hebben opgegeven. De FNV bereidt een actiedag op 7 oktober voor en dreigde met looneisen als de AOW-leeftijd stijgt. Het kabinet lijkt - getuige de AOW-passage in de Troonrede - ook niet meer met serieuze alternatieven rekening te houden. En hoe lossen werkgevers dit dan op? Hebben zij werk voor een grotere populatie oudere werknemers? Nu is de participatie van werknemers boven de 62 jaar slechts 13%.

Lees meer hierover op de site van P&O Actueel