In veel ondernemingen is het heel gewoon dat werknemers één of meer dagen per week thuiswerken. Dit artikel geeft een overzicht van voorzieningen die de werkgever onbelast kan vergoeden of verstrekken. Als een werknemer thuis gaat werken moet hij wel beschikken over een geschikte werkruimte en over meubilair dat aan de arboregels voldoet.