In 2010 vragen uitdagingen zoals de uitstroming van babyboomers en de trend van ‘Het Nieuwe Werken’ meer dan ooit om een juiste inzet van medewerkers. Bedrijven die er nu niet voor kiezen echte stappen te zetten op het gebied van talentmanagement, krijgen problemen met het optimaal gebruik maken van de beschikbare kennis en vaardigheden van het personeel. Na een roerig jaar als het gaat om personeelsontwikkelingen, verwacht ook avistra dat in 2010 een aantal factoren een grote impact gaat hebben en waar organisaties dan ook aandacht aan moeten gaan besteden.

Economie: ‘business as usual
’Of de economie nu in een opwaartse of een neerwaartse spiraal zit; blijf altijd investeren in een evenwichtige opbouw van je personeelsbestand. Een goed inzicht in cruciale functies is een goed hulpmiddel om te bepalen welke investeringen hierbij de meeste impact zullen hebben.

Social media
Werving van personeel wordt steeds belangrijker. De inzet van web 2.0-technologie bij recruitment levert voordelen op wat betreft bereik en te maken kosten. Social media als LinkedIn, Facebook en Twitter bieden nieuwe mogelijkheden bij het werven van geschikt personeel. Ook bij het trainen van medewerkers wordt steeds vaker technologie ingezet: zo gaan we van e-learning naar ‘we-learning’; het inzetten van social media bij trainingen.

Babyboomers stromen uit
Inzicht in talent wordt in 2010 crucialer dan ooit. De vergrijzende populatie gaat de komende jaren met pensioen en daarom moeten bedrijven nu hoe dan ook beginnen met het voorkomen van een kennisgat. Hierbij moet niet alleen de focus worden gelegd op het invullen van de managementposities, maar zeker ook op de diverse specialismen binnen de organisatie.

Integratie verschillende systemen
Talentmanagement-systemen worden in 2010 steeds verder geïntegreerd. Hierdoor is het mogelijk om bepaalde verbanden te leggen. Dit geeft bijvoorbeeld inzicht in talenten en hun prestaties, of kan loopbaanpaden koppelen aan benodigde opleidingen, maar ook inzicht in de werving van nieuwe medewerkers en bijvoorbeeld het retentieratio is mogelijk. Hierdoor kunnen eventuele gaten in beschikbare competenties worden geïdentificeerd.

Werknemer als individu
Het vormt een steeds grotere uitdaging om medewerkers van diverse generaties of culturen aan het bedrijf te binden en te blijven uitdagen. Arbeidsvoorwaarden en de werkomgeving spelen hierbij een grote rol. De trend van ‘Het Nieuwe Werken’ gaat zich in 2010 verder doorzetten, waarbij flexibel werken (anytime, anywhere), steeds meer als standaard gaat gelden.

Leiderschap
Leiderschapsontwikkeling blijft een uitdaging, ook in 2010. Ontwikkelingsprogramma’s moeten zich hierbij ook meer richten op het midden- en lagere management, in plaats van alleen de focus op het hoger management te leggen. Goede aansturing moet plaatsvinden binnen alle lagen van de organisatie en heeft tot doel om de cruciale functies optimaal te ondersteunen.

Mobiliteit binnen de organisatie
De economische crisis heeft bij veel organisaties aangetoond hoe belangrijk het is snel te kunnen reageren op wijzigende omstandigheden en medewerkers in te kunnen zetten binnen andere onderdelen. Naar de toekomst toe blijft dit belangrijk. Met behulp van continue training en opleiding is personeel breder inzetbaar.

Bron: "overhetnieuwewerken.nl"