Medezeggenschap vanuit kracht

Factsheet Medezeggenschap vanuit Kracht

De wet op de ondernemingsraden is uiteraard uitgangspunt voor deze training maar dat verzekert u nog niet van een goede samenwerkingsrelatie. In deze training wordt via verschillende technieken vooral aan de samenwerking en de relatie gewerkt. Haal dus meer uit uw OR.

Duur

2 dagdelen

Voor wie

directeuren en OR-leden

Meer informatie

Bel 024 - 82 00 309