Normatieve cao-bepalingen

Gepubliceerd op .

U moet normatieve cao-bepalingen nakomen
23 mei 2014 - Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen werknemersverenigingen en werkgevers(organisaties). Een cao bestaat uit obligatoire, diagonale en normatieve bepalingen. Aangezien uw OR zich regelmatig bezighoudt met de naleving van de afspraken binnen de organisatie is het goed om te weten wat deze bepalingen inhouden.

In een cao worden verschillende afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld over verlof, arbeidstijden, overwerk, ploegendiensten, geheimhouding, beloning, pensioen en kostenvergoedingen. Er zijn drie verschillende vormen van bepalingen in cao’s:

Obligatoire bepalingen: deze bepalingen zijn verplicht voor de partijen die een cao sluiten. Meestal zijn deze bepalingen niet direct van invloed op de werknemers en de werkgevers die niet zelf de cao afsluiten. Het gaat bijvoorbeeld om een onderhandelingsbepaling die partijen verplicht stelt om voor het einde van de cao opnieuw te onderhandelen over de volgende cao.
Diagonale bepalingen: deze zijn verplicht voor werknemers- en werkgeversorganisaties en gebonden werkgevers en werknemers. Meestal zijn deze bepalingen voor de werkgever bedoeld, zoals het verplicht bijdragen aan een scholingsfonds.
Normatieve bepalingen: dit zijn bepalingen die verplicht gelden tussen een werkgever en werknemer onderling. Dit is dus te vergelijken met bepalingen uit een individuele overeenkomst. Als deze bepalingen niet in de cao waren afgesproken, waren ze opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst.
Werknemer kan nakoming vorderen
Als een werkgever een diagonale of normatieve bepaling niet nakomt, kan de werknemer de werkgever hierop aanspreken. Bij een diagonale bepaling verloopt het vorderen van nakoming meestal via de werknemers- en werkgeversorganisatie. Bij een normatieve bepaling kan de werknemer naar de kantonrechter stappen.

Bron: Nieuwsbrief BW7 Arbeidsjuristen voor Ondernemers. 

Nieuws over normatieve CAO

Training bij CVN

Gepubliceerd op .

Avistra heeft deze week een training Onderhandelen zeer succesvol afgesloten bij CVN. Dit is een coöperatie van acht verloskundige praktijken uit Nijmegen en omstreken. In deze praktijken kunnen zwangeren terecht voor verloskundige zorg tijdens kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambed. 

Nieuw bestuurslid

Gepubliceerd op .

Petra de Bruijn heeft interview gegeven voor het pensioennieuws van de houtverwerkende industrie en jachtbouw. Zie ook bijgevoegd artikel.

Drie opmerkelijke zaken rondom payroll

Gepubliceerd op .

De laatste tijd is er veel ophef over flexibele contracten. Vooral over payroll is veel discussie. Payroll is ook regelmatig onderwerp van rechtszaken. We hebben drie opmerkelijke zaken op een rij gezet.

Payroller is niet werkgever Een gemeente heeft een aantal medewerkers die in dienst zijn bij een stichting die als payroller optreedt. Als de stichting om ontbinding van de arbeidsovereenkomsten vraagt, oordeelt de rechter dat dat niet gaat, omdat er geen arbeidsovereenkomst tussen de werknemers en de stichting bestaat. Lees meer....

Payroller en feitelijk werkgever aansprakelijk voor loonbetaling Een werkgever heeft via een payrollbedrijf  een werknemer ingehuurd. Toch wordt deze werkgever als volwaardig werkgever gezien. En daarmee is hij verantwoordelijk voor het betalen van het loon. Lees meer....

Payroller let niet goed op: conversie naar vast contract Een payroller laat onbedoeld een tijdelijk contract converteren in een vast contract omdat er te vaak stilzwijgend verlengd is. De vraag is wiens risico dat is: dat van de feitelijke werkgever of van de payroller. Lees meer....

Stuwmeer aan vakantiedagen

Gepubliceerd op .

Laat de administratie van uw vakantiedagen door onze arbeidsjuristen controleren en maak dit de basis voor afspraken met uw werknemers!

De gemiddelde Nederlandse werknemer heeft 18 vakantiedagen ongebruikt opgespaard. Dit stuwmeer aan vakantiedagen heeft een waarde van 15 miljard euro, die als schuld op de balans van het Nederlandse bedrijfsleven staat: zeer waarschijnlijk een deel daarvan op uw balans.

De vakantiewetgeving is aangepast om het stuwmeer aan vakantiedagen aan te pakken. De belangrijkste reden om de verjaringtermijn van wettelijke dagen terug te dringen is dat de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen komen, wanneer werknemers onvoldoende gebruik maken van hun vakantiedagen.

Wettelijk gezien komen de eerste wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2013 te vervallen. Dit is HET moment om na te gaan welke vakantiedagen gaan vervallen en dit vervolgens te bespreken met uw werknemers en afspraken over opname van vakantiedagen te maken. Vakantiedagen worden jaarlijks duurder. Door afspraken te maken met uw werknemers, vermindert u het stuwmeer aan vakantiedagen en dat bespaart u uiteindelijk geld

Bron: http://www.bw7.nl/actie-check-stuwmeer-vakantiedagen.html

Crisis wordt niet misbruikt in cao-overleg

Gepubliceerd op .

MKB-Nederland weerspreekt de beschuldiging vanuit de FNV dat werkgevers de crisis aangrijpen om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verslechteren. Alsof dat een doel op zich is. Volgens de ondernemersorganisaties is het vanzelfsprekend dat bedrijven die worden geraakt de crisis op zoek gaan naar kostenbesparingen, 'dus ook in de cao'. Lees meer....