Een werkgever die eenzijdig een regeling voor het toekennen van extra verlofdagen voor oudere werknemers heeft afgeschaft, is door het Gerechtshof in Arnhem in het gelijk gesteld. Het arrest voedt de discussie over het bestaansrecht van seniorenregelingen.
Nadat het bedrijf alle regelingen voor extra vrije dagen op grond van leeftijd of lengte van het dienstverband ineens van tafel veegde, stapten de werknemers naar de rechter. Zij voerden aan dat de werkgever met het afschaffen van de seniorenregelingen de arbeidsovereenkomst zonder goede grond eenzijdig wijzigt. De extra vrije dagen voor oudere werknemers maakt volgens hen deel uit van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, wat een objectieve rechtvaardiging zou zijn voor het onderscheid naar leeftijd.
Het Arnhemse Hof wijst dit argumenten echter af.  De rechter wijst erop dat de seniorenregelingen geen aantoonbaar deel van uitmaken van het leeftijdsbewust personeelsbeleid, want de regeling over de extra verlofdagen is in een ander cluster van de cao opgenomen dan waarin leeftijdsbewust personeelsbeleid is opgenomen. Bovendien, zo stelt de rechter, mag een werkgever een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen; ‘omdat de arbeidsovereenkomst niet alleen wordt beheerst door overeengekomen arbeidsvoorwaarden, maar ook deel uitmaakt van een organisatie die zich voortdurend moet aanpassen aan maatschappelijke, economische en juridische ontwikkelingen; 
Het arrest voedt de discussie over het bestaansrecht van het toekennen extra verlofdagen aan oudere werknemers. Tegenstanders zeggen dat dit in strijd is met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid. Zij krijgen nu bijval van het Arnhemse Hof.
Het poldermodel komt onder druk te staan door 'organizen', een nieuwe tactiek van de vakbonden. VNO-NCW en MKB-Nederland vrezen dat constructief overleg op centraal niveau hierdoor ernstig wordt belemmerd. Want in plaats van een beter contact met de achterban lijkt de tactiek vooral te worden gebruikt voor 'guerrilla-acties' van kleine, radicale groepen die veel aandacht trekken en druk zetten op de vakcentrale zelf.  Lees meer.....
De werkgeversorganisaties zijn blij met de conclusie van de Taskforce dat een cultuuromslag op het gebied van deeltijdwerken nodig is. Wel wijzen ze de aanbevelingen van de Taskforce af om wettelijke randvoorwaarden hiervoor te scheppen. Lees meer..

Het merendeel van de vacatureteksten is niet wervend geschreven. Dat blijkt uit de Vacaturetestdagen, waarbij arbeidsmarkt-experts dit jaar bijna 500 vacatures kritisch hebben beoordeeld. Net als in 2009 scoort ook dit jaar een groot deel van de vacatureteksten een onvoldoende. Met 69% ten opzichte van 52% in 2009 is de score nog een stuk slechter.
Lees meer......

Die veranderingen zijn zo fundamenteel, dat zij het bestaansrecht van een organisatie kunnen beïnvloeden. ICT is immers onlosmakelijk verbonden met zaken als strategie, bedrijfsvoering, kennis, communicatie en huisvesting. Dat vraagt om visie, strategische keuzes en implementatiekracht.
Avistra helpt opdrachtgevers op weg met de bundeling van expertise van verschillende disciplines in combinatie met gedegen ICT partners. Dat resulteert in maatwerk waarmee de opdrachtgever de toekomst naar zijn hand zet. Kortom; ICT wordt in uw organisatie een onderdeel wat direct aansluit bij de overige bedrijfsonderdelen en niet zoals vaak wordt gezien als blok aan uw been.

 

Hieronder enkele voorbeelden van toepassingsmogelijkheden van ICT in de Recreatiebranche:
• Toegangscontrole
• Pinnen (o.a. noodzakelijk voor nieuwe EMV standard)
• Kassa’s / Management rapportage
• Camera toezicht
• Narrowcasting en advertising
• Server / PC beheer
• E-ticketing / reservering
• Website / hosting
• FUN! Voice respons, vermaak voor kids, interactieve spellen
• Remote monitoring / backups?
• RFID
• Gastenkaarten / repeat / sparen (club en binding)
• Het Nieuwe Werken / meer productiviteit door slimmer werken!

In veel ondernemingen is het heel gewoon dat werknemers één of meer dagen per week thuiswerken. Dit artikel geeft een overzicht van voorzieningen die de werkgever onbelast kan vergoeden of verstrekken. Als een werknemer thuis gaat werken moet hij wel beschikken over een geschikte werkruimte en over meubilair dat aan de arboregels voldoet.

Staatssecretaris Klijnsma  zet een streep door de vervroegde afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2011 voor de groep nieuwe AOW’ers met partners jonger dan 55 jaar. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer....

Nieuws van avistra via Twitter