Mobiliteitsmanagement

Gepubliceerd op .

Het werk van de Taskforce Mobiliteitsmanagement is zo succesvol dat werkgevers het initiatief graag willen voortzetten. Bedrijven zien het belang van mobiliteitsmanagement steeds meer in, niet alleen in het kader van 'het nieuwe werken', maar ook vanwege het bestrijden van de fileproblemen. Lees meer

Werkkostenregeling

Gepubliceerd op .

Minister De Jager (Financiën) is met de opmerkingen van MKB-Nederland en VNO-NCW over de Werkkostenregeling aan de slag gegaan. Bedrijven kunnen nu ook kiezen om 19 cent per kilometer te vergoeden, in plaats van de werkelijke kosten voor het openbaar vervoerkaartje. Ook het criterium dat sprake is van werkkleding als het een logo van 70 cm2 heeft blijft bestaan. De kosten voor vakliteratuur en verplichte lidmaatschappen van beroepsorganisaties zullen gericht vrijgesteld worden. Met name dit laatste voorkomt een grote lastenverzwaring voor de zakelijke dienstverlening. De ‘vrije ruimte’ van 1,4% blijft gewoon bestaan en deze moet per bedrijf berekend worden (niet per werknemer!).

Minder beleidsregels voor arbeidsomstandigheden

Gepubliceerd op .

Per 1 januari 2010 verdwijnen 76 van de 92 beleidsregels voor arbeidsomstandigheden. Uit een analyse van de arbobeleidsregels blijkt dat de sectorale invulling via arbocatalogi en risico inventarisaties en evaluaties (rie’s) zo succesvol is, dat regels voor een groot deel overbodig zijn. MKB-Nederland is blij met deze grote deregulering. ‘De andere middelen geven veel meer ruimte voor maatwerk om aan het wettelijke beschermingsniveau van werknemers te voldoen.’ Lees meer...

Sterke loonstijging niet de oplossing voor banenverlies

Gepubliceerd op .

Als we het banenverlies van de economische crisis (geschat op enkele honderdduizenden) willen goedmaken, zijn sterke loonstijgingen het verkeerde medicijn. Hiermee reageren werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW op de uitspraken van FNV-voorzitter Van der Kolk in zijn weblog. De bonden kiezen hier opnieuw voor loon boven werk.

Looneisen behoren tot het standaardrepertoire van vakbonden zodra de bladeren beginnen te vallen. De bonden verwachten dat fors hogere lonen het vertrouwen van de burger zullen bevorderen, die dan weer geld gaat uitgeven.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van menig dat het structureel gezond maken van de economie en bedrijven tot een beter klimaat voor banengroei leidt. Dat is de beste remedie om het vertrouwen van mensen te vergroten. Werkloosheid en banenverlies, daar zit niemand op te wachten.

Zwangerschapsverlof

Gepubliceerd op .

Uitbreiding van het zwangerschapsverlof met 2 weken kost €117 mln. extra, met 4 weken zelfs €322 mln. Dat blijkt uit het onderzoek dat minister Donner van Sociale Zaken heeft laten uitvoeren naar de kosten en baten van een langer zwangerschapsverlof. Deze kosten worden vooral gedragen door werkgevers. Langer verlof heeft slechts beperkte effecten op het ziekteverzuim en de gezondheid van moeder en kind. Het Europees Parlement zal dit najaar over een verlenging van het zwangerschapsverlof stemmen. Nederland is hiertegen. Minister Donner ziet meer in een flexibeler ouderschapsverlof en betere mogelijkheden om werk en privéleven goed te combineren.

Vakantiedagen tot maximaal 1,5 jaar opsparen

Gepubliceerd op .

Het beperken van het opsparen van de wettelijke vakantiedagen door werknemers, moet volgens de werkgeversorganisaties kostenneutraal zijn. Daarmee reageren MKB-Nederland en VNO-NCW op het besluit van de ministerraad om de verjaringstermijn voor vakantiedagen te beperken. Het niet opnemen van vakanties heeft volgens het ministerie van Sociale Zaken verband met ziektes bij werknemers. Lees meer...