Om deelnemers in een pensioenfonds tijdig en helder te informeren, publiceert de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van pensioenfondsen, medio februari een lijst van pensioenfondsen die naar de huidige inzichten op 1 april 2012 de pensioenen moeten verlagen. Het betreft fondsen die zelf aan De Nederlandsche Bank te kennen hebben gegeven dat korten nodig is om voldoende te herstellen.

Het kabinet wil het opsparen van vakantiedagen aan banden leggen. Een wetsvoorstel, waarin staat dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar, is al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Werkgeversorganisaties vinden dat er een aantal puntjes op de i gezet moeten worden. Zij willen daarom dat deze wet niet voor 1 januari 2012 wordt ingevoerd. Lees meer....

Door een vereenvoudiging in de Arbeidsomstandighedenwet zijn er voor kleine werkgevers voortaan minder administratieve lasten en lagere kosten. Op jaarbasis scheelt dit werkgevers circa 80 miljoen euro.
Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Lees het hele bericht...

De stijging in 2010 is fors lager dan de loonstijging van 2,3 procent in 2009. In 2008 gingen de cao-lonen nog met 3,5 procent omhoog. Dit blijkt uit de Najaarsrapportage cao-afspraken 2010 die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees het hele persbericht

Kleine en middelgrote bouwbedrijven moeten een eigen cao krijgen. m1azw7haddpm
Dat stelt Aannemersfederatie Nederland maandag. Lees meer....

De aanpassing van arbeidsvoorwaarden aan Het Nieuwe Werken is vaak onderbelicht en toch een essentieel onderdeel. warfortalent
Petra de Bruijn van avistra heeft hier een antwoord op en houdt zich al langer bezig met passende oplossingen
voor organisaties die over willen gaan naar het nieuwe werken. Klik hier om naar het artikel van Petra de Bruijn te gaan. Voor de volledige bijlage van NRC ”war for talent” van 17-12-2010 klik op het plaatje hiernaast.

Er gebeurt straks iets bijzonders in Nederland. En over vier jaar moeten andere landen graag op bezoek komen om dat te zien. "Meer innovatie, meer economische groei en meer banen". Minister-president Mark Rutte, die maandagmiddag sprak tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland, formuleert zijn ambitie in deze aflevering van Forum Video. En wat gaat hij doen aan lokale lasten, het ontslagrecht en de pensioenen? Meer info

Nieuws van avistra via Twitter