Laat de administratie van uw vakantiedagen door onze arbeidsjuristen controleren en maak dit de basis voor afspraken met uw werknemers!

De gemiddelde Nederlandse werknemer heeft 18 vakantiedagen ongebruikt opgespaard. Dit stuwmeer aan vakantiedagen heeft een waarde van 15 miljard euro, die als schuld op de balans van het Nederlandse bedrijfsleven staat: zeer waarschijnlijk een deel daarvan op uw balans.

De vakantiewetgeving is aangepast om het stuwmeer aan vakantiedagen aan te pakken. De belangrijkste reden om de verjaringtermijn van wettelijke dagen terug te dringen is dat de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen komen, wanneer werknemers onvoldoende gebruik maken van hun vakantiedagen.

 

Wettelijk gezien komen de eerste wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2013 te vervallen. Dit is HET moment om na te gaan welke vakantiedagen gaan vervallen en dit vervolgens te bespreken met uw werknemers en afspraken over opname van vakantiedagen te maken. Vakantiedagen worden jaarlijks duurder. Door afspraken te maken met uw werknemers, vermindert u het stuwmeer aan vakantiedagen en dat bespaart u uiteindelijk geld

Bron: http://www.bw7.nl/actie-check-stuwmeer-vakantiedagen.html