Een werknemer die niet goed functioneert, wordt tijdens een kort traject gecoacht door de leidinggevende die de kritiek op zijn functioneren had. Voor de rechter reden om het ontbindingsverzoek af te wijzen.

De situatie Een brancheorganisatie vindt dat de communicatieafdeling al geruime tijd niet goed en efficiënt functioneert en besluit om een extern bureau onderzoek te laten doen. In het rapport van eind 2011 staat onder meer het advies om een communicatiemedewerker te begeleiden en te coachen. Na het vertrek van het hoofd van de afdeling neemt een interim-hoofd die taak voor zijn rekening. Op 17 augustus 2012 is er een functioneringsgesprek en daarna zijn er nog wat vervolggesprekken, volgens de werkgever. Op 9 november laat de werkgever weten nog steeds niet tevreden te zijn over het functioneren en meldt dat er een ontbindingsverzoek zal worden gedaan. Dat verzoek wordt uiteindelijk pas half januari 2013 ingediend. In de tussentijd werkt de communicatieadviseur gewoon door.

Lees meer....