De vakbonden hebben MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) een ultimatum gesteld voor een cao-akkoord. Gaan de werkgevers niet in op de cao-inzet van de bonden, dan volgen er acties. Volgens de werkgevers valt er over loonsverhoging te praten, maar dan moeten werknemers water bij de wijn doen op andere gebieden. Lees meer...