Als een werkgever 20 of meer werknemers wil ontslaan, moet hij dat voortaan melden bij de vakbonden, ook als het dienstverband stopt met wederzijds goedvinden. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Kamp de Wet melding collectief ontslag uit te breiden.

Lees meer...