Per 1 januari 2010 verdwijnen 76 van de 92 beleidsregels voor arbeidsomstandigheden. Uit een analyse van de arbobeleidsregels blijkt dat de sectorale invulling via arbocatalogi en risico inventarisaties en evaluaties (rie’s) zo succesvol is, dat regels voor een groot deel overbodig zijn. MKB-Nederland is blij met deze grote deregulering. ‘De andere middelen geven veel meer ruimte voor maatwerk om aan het wettelijke beschermingsniveau van werknemers te voldoen.’ Lees meer...