Veel medewerkers zullen wel wat voelen voor Het Nieuwe Werken. Incidenteel zal er wel eens iemand thuis werken. Dat is nog geen cultuuromslag. Wilt u in uw organisatie HNW structureel gaan invoeren? Avistra adviseert om eerst een stappenplan op te stellen voor management en HR.

Eerst denken, dan doen. Dus: leg in grote lijnen vast wat de voor- en nadelen van HNW zijn. Wat willen we ermee bereiken? Willen we het beperkt houden tot telewerken voor enkele werknemers? Of willen we een totale cultuuromslag, waarin hiërarchisch, directief leidinggeven plaats maakt voor vertrouwen, ‘loslaten' en sturen op output?  Voor meer informatie mail of bel met ons.....