MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het eens met de commissie Goudswaard: de grens van de pensioenkosten in ons land is bereikt. Het pensioenstelsel kan alleen in stand blijven als we de regelingen moderniseren en aanvaarden dat de pensioenuitkeringen meer gaan afhangen van beleggingsresultaten. Een stelsel dat zich aan de prijsstijgingen aanpast en waardevaste uitkeringen garandeert, lijkt volgens de ondernemingsorganisaties buiten bereik. Lees meer....